Nieuws

Wij vinden het belangrijk om ons vak up-to date te houden en delen inhoudelijk zaken graag met collega’s uit het vak.  Ook versturen wij een aantal keer per jaar een nieuwsbrief, met daarin inhoudelijke informatie en nieuws over Hamstra & Partners.

Je kunt je hier inschrijven voor deze nieuwsbrief

Bexer over de impact van Covid-19 op bonussen.

De uitbetaling van een bonus hangt veelal af van het behalen van vooraf bepaalde targets. Deze targets kunnen collectief of individueel zijn en betrekking hebben op zaken als omzet, winst en klanttevredenheid. Als gevolg van COVID-19 zijn veel targets onhaalbaar geworden waardoor het niet uitbetalen van (een deel van) de bonus nu al min of […]

Bexer over loonoffer

Sinds het uitbreken van de Corana-crisis en de daaropvolgende lockdown wordt binnen ondernemingen gesproken over het al dan niet invoeren van een (tijdelijke) loonsverlaging, het zogenaamde loonoffer. Het zijn lastige tijden voor ondernemingen met een (forse) omzetdaling, iets waar ze in het algemeen weinig invloed op hebben gehad. Is het loonoffer voor hen een goede […]

Bexer over pensioenakkoord

Afgelopen vrijdag werd de uitwerking van het in juni 2019 gesloten Pensioenakkoord bekend gemaakt. Nog niet alle details zijn beschreven en de achterbannen moeten nog akkoord geven, maar van wat nu bekend is biedt dit akkoord kansen voor alle (niet aan een bedrijfstakpensioenfonds gekoppelde) werkgevers die een beschikbare premieregeling (individueel DC) hebben of willen hebben. Er wordt […]

Ondernemingsraad informeren over beloningen?

Onderzoek door Hamstra & Partners Meerderheid organisaties voldoet nog niet aan gewijzigde WOR. Eind vorig jaar hebben wij een onderzoek uitgevoerd over de wijziging van de Wet op Ondernemingsraden (WOR). Deze wijziging houdt in dat sinds 1 januari 2019 de bestuurdersbeloning met de OR moet worden besproken. We delen graag de opvallendste uitkomsten van ons onderzoek: […]

Bexer over toekomstvast pensioen

Toekomstvast pensioen Waarschijnlijk moet je er als werkgever nu niet aan denken: een pensioen veranderingsproject oppakken. Veel HR-afdelingen hebben nu andere zaken aan het hoofd. Toch kunnen er reden zijn nu wel te starten met een wijziging van je pensioenregeling. Dit kan een voor de hand liggende redenen zoals het aflopen van de uitvoeringsovereenkomst met […]

Nieuwsbrief december 2019

Lees hier onze nieuwsbrief van december 2019