Bexer over loonoffer

Sinds het uitbreken van de Corana-crisis en de daaropvolgende lockdown wordt binnen ondernemingen gesproken over het al dan niet invoeren van een (tijdelijke) loonsverlaging, het zogenaamde loonoffer.

Loonoffer

Het zijn lastige tijden voor ondernemingen met een (forse) omzetdaling, iets waar ze in het algemeen weinig invloed op hebben gehad. Is het loonoffer voor hen een goede maatregel? En zouden medewerkers dit moeten accepteren? Om de argumenten rondom een eventueel loonoffer scherp te krijgen, beargumenteert onze fusiepartner Bexer in dit artikel zowel waarom het wél en waarom het niet acceptabel is voor medewerkers om een loonoffer te accepteren.