Bexer over de impact van Covid-19 op bonussen.

De uitbetaling van een bonus hangt veelal af van het behalen van vooraf bepaalde targets. Deze targets kunnen collectief of individueel zijn en betrekking hebben op zaken als omzet, winst en klanttevredenheid. Als gevolg van COVID-19 zijn veel targets onhaalbaar geworden waardoor het niet uitbetalen van (een deel van) de bonus nu al min of meer vaststaat.

beloning

De vraag voor veel ondernemingen hierbij is hoe hiermee om te gaan. Moet ik de targets aanpassen of toch een deel van de bonus (onverplicht) uitkeren? Onze fusiepartner Bexer schreef er dit artikel over.