More than HR

Hamstra & Partners

Hamstra & Partners is een snel groeiend, gespecialiseerd organisatieadviesbureau dat zich richt op organisatie-inrichting en beloningsvraagstukken, en toonaangevend is in de beloningsdiscussie in Nederland. Opdrachtgevers van Hamstra & Partners zijn (HR)directeuren van (internationale) middelgrote tot grote bedrijven in zeer diverse sectoren.

Hamstra & Partners is opgericht in 2010 en bestaat uit een team van consultants met bewezen expertise op het gebied van compensation & benefits, functiewaardering, functiebeschrijvingen, organisatie-inrichting, leiderschapseffectiviteit, team coaching, (HR) project- en interim management en assessments. Door vanuit dit team en vanuit het netwerk eromheen onze adviesdiensten aan te bieden kunnen wij continuïteit en kwaliteit garanderen voor onze klanten. Wij hanteren het vier-ogen principe in onze adviezen en houden elkaar scherp als het gaat om ontwikkelingen op het vakgebied.

Daarbij werken wij veelvuldig samen met Mercer (een Marsh & McLennan company) als het gaat om beloningsdata, functiewaarderingsmethodiek (IPE) en expertise op het gebied van verzekerbare arbeidsvoorwaarden en pensioenen. Door deze samenwerkingen wordt een complete portefeuille van HR gerelateerde adviesdiensten geboden.

Oprichtster van Hamstra & Partners is Lianne Hamstra. Zij heeft meer dan 15 jaar als ervaring als management consultant en HR manager bij o.a. Haygroup, EY en Mercer. Ook verschijnt zij regelmatig in de pers.

Visie en missie

Organisaties zijn vaak onnodig complex. Het aantal regels en procedures neemt nog steeds toe. Daar waar principes leidend zouden moeten zijn, wordt de oplossing vaak gezocht in het formuleren van (nog meer) regels en systemen.

Wij zien het als onze missie om bij elk vraagstuk het accent te verleggen van regels, procedures en systemen naar principes en het gewenste effect van de interventie.

Structuren en systemen in organisaties zijn alleen effectief als ze eenvoudig, uitlegbaar en transparant zijn.

In onze projecten werken we zoveel mogelijk samen met (de HR-afdelingen van) onze klanten, omdat wij er van overtuigd zijn dat dit tot betere resultaten leidt.